KOMFORTOWE DOMKI LETNISKOWE NIECHORZE

Wymarzone wczasy z rodziną
i przyjaciółmi

Cennik 2024

CZERWIEC

od 300 zł*

za dobę

LIPIEC

od 500 zł*

za dobę

SIERPIEŃ

od 400*

za dobę

WRZESIEŃ

od 300 zł*

za dobę

 • Cena dotyczy 7 osób (w tym dzieci), domek maksymalnie 9 osobowy, każda dodatkowa osoba – 50 zł.
 • Do ceny należy doliczyć opłatę klimatyczną – 2,80 zł na osobę za dzień
 • Opłata za prąd: 2 zł / kWh
 • Parking w cenie
 • Przyjmujemy zwierzęta po wcześniejszym uzgodnieniu – 20zł/doba
 • Możliwość wypożyczenia łóżeczka turystycznego dla dziecka – 10 zł/doba

* cena zależy od ilości osób i długości pobytu

Regulamin

Regulamin Domków Wypoczynkowych „ OMEGA”

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pobyt w domku rozpoczyna się pierwszego dnia o godz. 15:00, a kończy ostatniego dnia o godz. 10:00.
 2. Opłatę za korzystanie z domku, pomniejszoną o wpłacony zadatek, uiszcza się tuż po zakwaterowaniu w dniu przyjazdu – płatność za pomocą gotówki.
 3. Kwota za opłatę klimatyczną w wysokości ustalonej uchwałą Rady Gminy Rewal uiszcza się po zakwaterowaniu.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością gości np. biżuteria, pieniądze
 5. Do zameldowania prosimy przygotować dokumenty tożsamości.
 6. Na terenie posesji nasi Goście mają możliwość bezpłatnego parkowania swoich pojazdów. Kwaterodawca wskazuje miejsce postoju samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 7. Na terenie posesji powinny przebywać wyłącznie osoby zakwaterowane. Gość nie może bez zgody właściciela posesji przyjmować na nocleg dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości.
 8. Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonane zostanie sprawdzenie stanu pomieszczeń przez właściciela domków i Gościa.
  Klient ponosi koszty wynikające ze zniszczenia sprzętu lub jego braku.
 9. Ze względu bezpieczeństwa w domkach obowiązuje zakaz palenia papierosów (dotyczy to również e-papierosów) i używania otwartego ognia.
 10. Każdy domek wyposażony jest w gaśnicę przeciwpożarową.
 11. Kuchenka indukcyjna po użyciu musi się samoczynnie ochłodzić – nie wyłączać jej z prądu.
 12. Rozpalanie grilla na terenie ośrodka dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przepisów przeciwpożarowych. Zabronione jest stawianie grilla na drewnianym tarasie.
 13. W trosce o komfort pobytu naszych gości we wszystkich domkach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb i frytek.
 14. Na terenie posesji segregujemy odpady. W związku z tym bardzo proszę o wrzucanie do pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.
 15. Dla zapewnienia wszystkim gościom spokojnego pobytu prosimy:
  1. O zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00- 7:00
  2. Nie odtwarzanie głośnej muzyki.
  3. Nie zachowywanie się w sposób powszechnie uznany za wulgarny lub nieprzyzwoity.
 16. W trosce o bezpieczeństwo podczas Państwa nieobecności w domku powinny zostać wszystkie okna zamknięte oraz wyłączone wszelkie urządzenia elektryczne. Właściciel zastrzega sobie prawo wejścia do domku w przypadku zostawienia otwartych okien podczas deszczu.
 17. Nasi Goście mają możliwość korzystania z parawanów i leżaków, które są przypisane do każdego z domków.
 18. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem osób dorosłych.
 19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy oraz wypadki powstałe na terenie ośrodka.
 20. Zabronione jest używanie na terenie ośrodka zabawek, które stanowią zagrożenie dla innych wypoczywających np. drony, samochody zdalnie sterowane, oceny przedmiotu dokonuje właściciel.
 21. Informujemy, że nie dokonujemy częściowych zwrotów kosztów pobytu w naszych domkach w następujących przypadkach:
  1. gdy fakt skrócenia pobytu zostanie zgłoszony w trakcie jego trwania;
  2. gdy w sposób rażący zostaną naruszone zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, upoważniające właściciela do odmowy dalszego świadczenia usług.
 22. Trzymanie zwierząt w domkach lub na posesji jest akceptowane za zgodą właściciela obiektu.
 23. W przypadku zgubienia kluczy do domku pobierana jest opłata w wysokości 50 zł
 24. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 25. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację powyższego regulaminu.

Regulamin trzymania zwierząt na terenie i w obiektach ośrodka Domki letniskowe „Omega”

 1. Zwierzęta nie mogą być wypuszczane luzem na terenie ośrodka.
 2. Nie dopuszcza się pozostawiania zwierząt w domku bez opieki właściciela nie dłużej niż 60 minut.
 3. Wszelkie szkody powstałe w domku i na terenie ośrodka oraz na własności innych Gości spowodowane przez zwierzę odpowiada jego właściciel i ponosi koszty napraw.
 4. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę innym zwierzętom lub ludziom odpowiada właściciel i zobowiązuje się w razie konieczności do pokrycia ewentualnych kosztów.
 5. Na terenie ośrodka nie mogą przebywać psy ras uznawanych za agresywne ani psy agresywne w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi
 6. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.